Legaal of illegaal?

Illegale handel

Een van de voordelen van internet is dat er gemakkelijk handel gedreven kan worden. Dat betekent ook dat illegale goederen en diensten onbeperkt en met weinig moeite op en via het internet worden aangeboden en verhandeld. Bij illegale handel is er sprake van vrijwillige transacties tussen de aanbieder en koper. Zowel de aanbieder als de koper maken zich op dat moment schuldig aan een strafbaar feit.

Er zijn verschillende manieren waarop illegale handel aangeboden wordt. Een bekende vorm is een spambericht waarin bijvoorbeeld geneesmiddelen, nephorloges of valse diploma's aangeboden worden.
Internet wordt ook ingezet bij traditionele illegale handel zoals de verspreiding van kinderporno, handel in drugs en vuurwapens en mensenhandel. Vaak worden de mogelijkheden benut om te communiceren in nieuwsgroepen of chatrooms om zo deals voor te bereiden. Ook kunnen er via internet bijvoorbeeld potentiële slachtoffers van mensenhandel geronseld worden. En bij de verspreiding van kinderporno worden er vaak nieuwe afschermingstechnieken toegepast.

Illegale communicatie

Discriminatie

Internet biedt ook voor discriminatie een nieuw platform. Er wordt bij discriminatie een ongegrond onderscheid gemaakt tussen mensen op basis van bijvoorbeeld godsdienst, geslacht, seksuele voorkeur. Discriminerende uitingen worden bijvoorbeeld op websites, op forums of in chatrooms geplaatst. U kunt discriminatie op internet melden via het Meldpunt discriminatie op Internet.

Grooming

Op internet kunnen mensen zich anders voordoen dan zij in werkelijkheid zijn. Omdat face-to-face contact ontbreekt - bijvoorbeeld bij chatten met een onbekende - zie of weet je niet altijd wie er daadwerkelijk aan de andere kant van de lijn zit. Iemand kan bijvoorbeeld zichzelf een andere naam geven op internet of een andere leeftijd, zichzelf een ander beroep aanmeten enzovoort. Wanneer een volwassene zich anders voordoet met het doel om seksueel getinte contacten te leggen met kinderen dan is er sprake van "grooming". De groomer probeert een kind bijvoorbeeld te verleiden tot seksuele handelingen voor de webcam en soms ook tot een fysieke ontmoeting waar seksueel misbruik gevolg van kan zijn.